Søg
DA

Salgs- og leveringsbetingelser

1.  Information om RESTLAGER.DK

Hjemmesiden, www.restlager.dk, ejes og drives af Medie Partner Danmark ApS, CVR-nr. 34589062, Lyngbakken 18, 3400 Hillerød.

RESTLAGER.DK kan kontaktes på telefon 31 27 12 73 og pr. e-mail på info@restlager.dk.

2.  Aftalegrundlag

RESTLAGER.DK OPTRÆDER SOM FORMIDLER OG IKKE SÆLGER.

Det er SÆLGEREN, og ikke RESTLAGER.DK, som leverer varerne. SÆLGEREN er ansvarlig for aftalens opfyldelse og er køberens egentlige aftalepart. Information om SÆLGEREN fremgår af ordrebekræftelsen.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert køb foretaget hos RESTLAGER DK

- uanset om købet foretages via webshop, pr. telefon, pr. e-mail eller på anden måde, der resulterer i køb.

Ved placering af ordre, bekræfter kunden at have læst og accepteret disse betingelser.

3.  Tilbud og ordrebekræftelse

Udstilling af varer på www.restlager.dk er ikke et tilbud, men opfordring til at gøre tilbud. Bindende aftale er således først indgået, når RESTLAGER.DK fremsender skriftlig ordrebekræftelse.

Skriftlig ordrebekræftelse fremsendes til kunden og SÆLGEREN, hvorefter SÆLGEREN pakker varerne og fremsender til kunden.

Kunden er forpligtet til at kontrollere ordrebekræftelsen og fremsætte eventuelle skriftlige indsigelser herimod indenfor 5 hverdage.

RESTLAGER.DK forbeholder sig til enhver tid retten til at annullere en ordre uden begrundelse.

4.  Leveringsbetingelser og leveringstid

Varerne leveres af SÆLGEREN efter modtaget ordre. Tidspunktet for levering afhænger af, hvilken fragtmand, der benyttes. Det oplyste leveringstidspunkt er således vejledende og kan fravige.

 

Levering kan kun ske i Danmark og således ikke i udlandet.

 

5.  Separate leveringer

Består kundens ordre af flere varer, forbeholdes ret til at foretage separate leveringer.

Separate leveringer kan være nødvendige, hvis varer er bestilt ved forskellige sælgere, hvis varer er forsinkede eller ikke er på lager på ordretidspunktet.

6.  Priser og handelsbetingelser

Alle priser angives i danske kroner inkl. 25 % moms. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser.

RESTLAGER.DK accepterer følgende betalingsmidler:

  • Visa Dankort
  • MobilePay

Pengene bliver først trukket fra kundens betalingskort, når varen er afsendt.

I tilfælde af forsinket betaling påløber renter med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Ejendomsrettens overgang overgår først til kunden, når fuld betaling er modtaget af RESTLAGER.DK.

7.  Fortrydelsesret (gælder kun forbrugere)

Når kunden handler hos RESTLAGER.DK tilbydes 14 dages fortrydelsesret.

Eftersom RESTLAGER.DK ikke er aftalepart, skal al returnering gå igennem SÆLGEREN, som har solgt varerne. Ved fortrydelse af købet, skal varerne således tilbageleveres til SÆLGEREN, som har sendt varen i første omgang. Det er således SÆLGEREN, der varetager fortrydelsessager.

Fortrydelsesretten løber først fra den dag, hvor kunden modtager varerne.

I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis (separate leveringer), udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor kunden får den sidste vare leveret.

Ved tilbagelevering skal kunden sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Kunden har selv ansvaret for varerne, indtil SÆLGEREN modtager den. Kunden bør derfor altid gemme kvittering for afsendelse samt track and trace nummer.

Bemærk! Der modtages ikke returvarer sendt pr. efterkrav eller lignende.

 

8.  Tilbagebetaling

Når SÆLGEREN modtager den returnerede vare, tjekkes varen, og kunden får tilbagebetalt det beløb, som er indbetalt til RESTLAGER.DK ved købet ekskl. leveringsomkostninger. I tilfælde af værdiforringelse, som kunden hæfter for, fratrækkes dette købsbeløbet.

Hvis kunden benytter sin fortrydelsesret, refunderes betaling uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 30 dage fra den dato, hvor SÆLGEREN har modtaget varerne retur.

Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som kunden betalte købet med.

9.  Reklamation og mangler

Når kunden handler hos RESTLAGER.DK tilbydes 2 års reklamationsret.

Alle reklamationer skal gå igennem SÆLGEREN, som har solgt varerne. Kunden kan se på ordrebekræftelsen, hvem der er sælger af varen. Alternativt kan kunden henvende sig til RESTLAGER.DK, som vil sætte kunden i forbindelse med SÆLGEREN.

Kunden skal kontakte SÆLGEREN og reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at kunden har opdaget manglen ved varen. RESTLAGER.DK anbefaler, at kunden reklamerer så hurtigt som muligt, og inden for 2 måneder efter fejlen blev opdaget.

Købet er omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at kunden enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Ved tilbagelevering af varerne bør kunden sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Kunden har selv ansvaret for varerne, indtil SÆLGEREN modtager den. Kunden bør derfor altid gemme kvittering for afsendelse samt track and trace nummer.

10.  Ansvarsbegrænsning (forbrugere)

Forbrugere kan alene kræve rettigheder, der fremgår af disse betingelser eller af deklaratoriske lovregler i de danske love om forbrugerbeskyttelse.

11.  Ansvarsbegrænsning (erhvervsdrivende)

Erhvervsdrivende kan alene kræve rettigheder, der udtrykkeligt er anført i disse vilkår eller som følger af deklaratoriske lovregler.

RESTLAGER.DK giver ingen garantier, udtrykkelige, underforståede, lovmæssige eller ej og RESTLAGER.DK

 

frasiger sig specifikt enhver garanti for varens egnethed til bestemte formål.

RESTLAGER.DKs ansvar kan i intet tilfælde overstige det samlede fakturabeløb for den pågældende kunde, og RESTLAGER.DK er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

RESTLAGER.DKs eventuelle rådgivning i forbindelse med kundens køb er alene at betragte som værende af vejledende karakter, og RESTLAGER.DK påtager sig intet ansvar herfor, og er således ikke ansvarlig for varens egnethed til bestemte formål.

12.  Produktansvar

Ethvert produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom påhviler alene SÆLGEREN.

Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i dansk retspraksis er udtrykkeligt fraskrevet.

13.  Force majeure

Hverken RESTLAGER.DK eller SÆLGEREN er ansvarlige for mangler, forsinkelse eller andre skader, hvis sådan skyldes forhold, som RESTLAGER.DK eller SÆGLEREN ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder krig, terror, hærværk, ildsvåde, blokade, beslaglæggelse, mobilisering, import- og eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, valutarestriktioner, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller lignende.

14.  Databehandling

Kundens oplysninger opbevares og/eller overføres i nøje overensstemmelse med gældende regler om databeskyttelse. Kunden kan meddele RESTLAGER.DK, at oplysningerne ikke må bruges til direkte markedsføring.

Information indtastet af kunden vil blive gemt i RESTLAGER.DKs database til videre behandling til brug for at udfylde kundens ordre. Oplysningerne vil blive opbevaret i mindst 5 år i henhold til kravene i dansk lovgivning om bogføring.

Desuden registrerer RESTLAGER.DK alle besøgende og deres opførsel på wepshoppen til statistiske formål.

15.  Lovvalg og værneting

Disse betingelser og alle ordre, aftaler og leverancer fra RESTLAGER.DK er underlagt dansk ret med undtagelse af CISG. Tvister skal afgøres ved RESTLAGER.DK’s hjemting som første instans.